پودر چربی

پودر چربی

پودر چربی.پودر چربی خالص.پودر چربی کلسیمی
-ارائه پودر چربی داخلی با کیفیت بالا و قیمت بسیار مناسب
-ارائه پودر چربی مالزی:برگافت.مگافت.انرژی لایزر و…..
پودر چربی منبع پایدار چربی عبوری و تامین انرژی جیره میباشد.