معرفی چند مقاله جهانی درباره کاربردهای پودر گوشت

ژورنال زیست فناوری آفریقا African Journal of Biotechnology  در مقاله ای با عنوان استفاده از پودر گوشت حلزون آبی در تغذیه گونه هایی از آبزیان به کاربست پودرگوشت در خوراک آبزیان پرداخته است. در ذیل لینک دسترسی به این مقاله قرار داده شده است: https://www.ajol.info/index.php/ajb/article/view/55930 وبسایت معتبر science direct  در مقاله مفصلی به مقایسه پودرگوشت […]

مشکلات ناشی از مصرف روغن مخصوص طیور چیست؟

امروزه در سراسر جهان جیره های مبتنی بر مصرف روغن برای دام و طیور مورد استقبال قرار گرفته اند؛ بنابر این مشکل ساختاری در مصرف روغن برای دام و طیور وجود ندارد. اما در شرایطی باید مراقبت های خاصی در مصرف روغن در نظر گرفت که در ذیل به آن می پردازیم: 1- محدودیت مصرف […]

مصرف چه روغنی در تغذیه دام و طیور بهتر است؟

–نخستین پرسش این است که اساسا روغن های گیاهی به عنوان روغن ویژه طیور بهتر هستند یا روغن‌های با منشا حیوانی؟ پاسخ به این پرسش به دو عامل اساسی ترکیب اسیدهای چرب و شرایط نگهداری روغن باز می گردد؛ اما به طور کلی چربی‌های اشباع کمتر، عدد یدی بالاتر و آلودگی پذیری پایینتر، روغن های […]